• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریحات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

دوشنبه
۰۲/۰۳

۱۶ °C  ۹ °C
سه شنبه
۰۲/۰۴

۱۹ °C  ۱۱ °C
چهارشنبه
۰۲/۰۵

۲۱ °C  ۱۲ °C
پنجشنبه
۰۲/۰۶

۲۱ °C  ۱۳ °C
جمعه
۰۲/۰۷

۲۰ °C  ۱۳ °C
شنبه
۰۲/۰۸

۲۱ °C  ۱۴ °C
یکشنبه
۰۲/۰۹

۲۲ °C  ۱۴ °C
دوشنبه
۰۲/۱۰

۲۲ °C  ۱۳ °C
سه شنبه
۰۲/۱۱

۲۳ °C  ۱۲ °C
چهارشنبه
۰۲/۱۲

۲۳ °C  ۱۳ °C