• آلاچیق ها در نوار ساحلی
  • مرکز تفریحات دریایی
  • نمایی از پل چوبی
  • درب ورودی فاز تجاری
  • 100 آلاچیق در نوار ساحلی فاز تجارت و گردشگری
  • مجموعه بهشت پرندگان منطقه آزاد انزلی
  • مرکز تفریخات دریایی
  •  میتوانید در بخش گردشگری سرمایه گذاری  کنید

گردشگری و خرید در منطقه آزاد

یکشنبه
۱۱/۲۹

۸ °C  ۵ °C
دوشنبه
۱۱/۳۰

۸ °C  ۳ °C
سه شنبه
۱۲/۰۱

۱۳ °C  ۶ °C
چهارشنبه
۱۲/۰۲

۱۰ °C  ۷ °C
پنجشنبه
۱۲/۰۳

۱۱ °C  ۶ °C
جمعه
۱۲/۰۴

۱۱ °C  ۶ °C
شنبه
۱۲/۰۵

۱۰ °C  ۶ °C
یکشنبه
۱۲/۰۶

۱۲ °C  ۷ °C
دوشنبه
۱۲/۰۷

۱۲ °C  ۷ °C
سه شنبه
۱۲/۰۸

۱۱ °C  ۷ °C