سرمایه گذاری در بخش گردشگری

فرصت هاي سرمايه گذاري

سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي خود اقدام به تهيه كتابچه و اطلاع رساني فرصتهاي سرمايه گذاري منطقه براي جذب سرمايه گذاري نموده است . لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاران علاقه مند مي توانند با توجه به تخصص و توانايي خود نسبت به ارائه پيشنهاد جهت اجراي هر يك از پروژه ها و فرصتهاي سرمايه گذاري مندرج در كتابچه مذكور و يا ساير پروژه هاي مشابه و دريافت زمين به سازمان اقدام نمايند . سازمان منطقه آزاد انزلي نيز بر اساس ضوابط ، اولويتها و زيرساختهاي موجود و همچنين با توجه به توانايي اجرايي ، مالي و تخصصي متقاضيان سرمايه گذاري اقدام به تخصيص و واگذاري زمين به پروژه هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده مي نمايد . بديهي است پروژه هاي پيشنهادي سرمايه گذاران محترم مي بايست در كميسيون اقتصادي سازمان مطرح و در صورت تاييد و تصويب در اين كميسيون فرآيند واگذاري زمين مطابق قيمتهاي تعيين شده توسط كميته ارزيابي زمين و در قالب قراردادهاي مربوطه صورت خواهد گرفت .

 

 

ثبت نظر

نام :

آدرس ایمیل :

نظر شما :
کد امنیتی را وارد نمائید

نظر کاربران

وضعیت آب و هوا

چهارشنبه
۰۷/۲۵

۲۲ °C  ۱۳ °C
پنجشنبه
۰۷/۲۶

۲۲ °C  ۱۴ °C
جمعه
۰۷/۲۷

۲۳ °C  ۱۴ °C
شنبه
۰۷/۲۸

۲۴ °C  ۱۶ °C
یکشنبه
۰۷/۲۹

۲۴ °C  ۱۸ °C
دوشنبه
۰۷/۳۰

۲۳ °C  ۱۷ °C
سه شنبه
۰۸/۰۱

۲۳ °C  ۱۷ °C
چهارشنبه
۰۸/۰۲

۲۶ °C  ۱۹ °C
پنجشنبه
۰۸/۰۳

۲۶ °C  ۲۱ °C
جمعه
۰۸/۰۴

۲۶ °C  ۱۸ °C

محبوبترین ها

محبوبترین ها