سرمایه گذاری در بخش گردشگری

فرصت هاي سرمايه گذاري

سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي خود اقدام به تهيه كتابچه و اطلاع رساني فرصتهاي سرمايه گذاري منطقه براي جذب سرمايه گذاري نموده است . لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاران علاقه مند مي توانند با توجه به تخصص و توانايي خود نسبت به ارائه پيشنهاد جهت اجراي هر يك از پروژه ها و فرصتهاي سرمايه گذاري مندرج در كتابچه مذكور و يا ساير پروژه هاي مشابه و دريافت زمين به سازمان اقدام نمايند . سازمان منطقه آزاد انزلي نيز بر اساس ضوابط ، اولويتها و زيرساختهاي موجود و همچنين با توجه به توانايي اجرايي ، مالي و تخصصي متقاضيان سرمايه گذاري اقدام به تخصيص و واگذاري زمين به پروژه هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده مي نمايد . بديهي است پروژه هاي پيشنهادي سرمايه گذاران محترم مي بايست در كميسيون اقتصادي سازمان مطرح و در صورت تاييد و تصويب در اين كميسيون فرآيند واگذاري زمين مطابق قيمتهاي تعيين شده توسط كميته ارزيابي زمين و در قالب قراردادهاي مربوطه صورت خواهد گرفت .

 

 

ثبت نظر

نام :

آدرس ایمیل :

نظر شما :
کد امنیتی را وارد نمائید

نظر کاربران

وضعیت آب و هوا

پنجشنبه
۰۳/۳۰

۳۰ °C  ۲۲ °C
جمعه
۰۳/۳۱

۲۹ °C  ۲۳ °C
شنبه
۰۴/۰۱

۳۰ °C  ۲۳ °C
یکشنبه
۰۴/۰۲

۳۲ °C  ۲۴ °C
دوشنبه
۰۴/۰۳

۳۲ °C  ۲۴ °C
سه شنبه
۰۴/۰۴

۳۳ °C  ۲۵ °C
چهارشنبه
۰۴/۰۵

۳۳ °C  ۲۴ °C
پنجشنبه
۰۴/۰۶

۳۰ °C  ۲۲ °C
جمعه
۰۴/۰۷

۲۷ °C  ۲۱ °C
شنبه
۰۴/۰۸

۲۸ °C  ۲۱ °C

محبوبترین ها

محبوبترین ها