سرمایه گذاری در بخش گردشگری

فرصت هاي سرمايه گذاري

سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي خود اقدام به تهيه كتابچه و اطلاع رساني فرصتهاي سرمايه گذاري منطقه براي جذب سرمايه گذاري نموده است . لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاران علاقه مند مي توانند با توجه به تخصص و توانايي خود نسبت به ارائه پيشنهاد جهت اجراي هر يك از پروژه ها و فرصتهاي سرمايه گذاري مندرج در كتابچه مذكور و يا ساير پروژه هاي مشابه و دريافت زمين به سازمان اقدام نمايند . سازمان منطقه آزاد انزلي نيز بر اساس ضوابط ، اولويتها و زيرساختهاي موجود و همچنين با توجه به توانايي اجرايي ، مالي و تخصصي متقاضيان سرمايه گذاري اقدام به تخصيص و واگذاري زمين به پروژه هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده مي نمايد . بديهي است پروژه هاي پيشنهادي سرمايه گذاران محترم مي بايست در كميسيون اقتصادي سازمان مطرح و در صورت تاييد و تصويب در اين كميسيون فرآيند واگذاري زمين مطابق قيمتهاي تعيين شده توسط كميته ارزيابي زمين و در قالب قراردادهاي مربوطه صورت خواهد گرفت .

 

 

ثبت نظر

نام :

آدرس ایمیل :

نظر شما :
کد امنیتی را وارد نمائید

نظر کاربران

وضعیت آب و هوا

دوشنبه
۰۲/۰۳

۱۶ °C  ۹ °C
سه شنبه
۰۲/۰۴

۱۹ °C  ۱۰ °C
چهارشنبه
۰۲/۰۵

۲۱ °C  ۱۲ °C
پنجشنبه
۰۲/۰۶

۲۱ °C  ۱۳ °C
جمعه
۰۲/۰۷

۲۰ °C  ۱۳ °C
شنبه
۰۲/۰۸

۲۲ °C  ۱۴ °C
یکشنبه
۰۲/۰۹

۲۲ °C  ۱۴ °C
دوشنبه
۰۲/۱۰

۲۲ °C  ۱۳ °C
سه شنبه
۰۲/۱۱

۲۳ °C  ۱۲ °C
چهارشنبه
۰۲/۱۲

۲۳ °C  ۱۳ °C

محبوبترین ها

محبوبترین ها