سرمایه گذاری در بخش گردشگری

فرصت هاي سرمايه گذاري

سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي خود اقدام به تهيه كتابچه و اطلاع رساني فرصتهاي سرمايه گذاري منطقه براي جذب سرمايه گذاري نموده است . لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاران علاقه مند مي توانند با توجه به تخصص و توانايي خود نسبت به ارائه پيشنهاد جهت اجراي هر يك از پروژه ها و فرصتهاي سرمايه گذاري مندرج در كتابچه مذكور و يا ساير پروژه هاي مشابه و دريافت زمين به سازمان اقدام نمايند . سازمان منطقه آزاد انزلي نيز بر اساس ضوابط ، اولويتها و زيرساختهاي موجود و همچنين با توجه به توانايي اجرايي ، مالي و تخصصي متقاضيان سرمايه گذاري اقدام به تخصيص و واگذاري زمين به پروژه هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده مي نمايد . بديهي است پروژه هاي پيشنهادي سرمايه گذاران محترم مي بايست در كميسيون اقتصادي سازمان مطرح و در صورت تاييد و تصويب در اين كميسيون فرآيند واگذاري زمين مطابق قيمتهاي تعيين شده توسط كميته ارزيابي زمين و در قالب قراردادهاي مربوطه صورت خواهد گرفت .

 

 

ثبت نظر

نام :

آدرس ایمیل :

نظر شما :
کد امنیتی را وارد نمائید

نظر کاربران

وضعیت آب و هوا

سه شنبه
۰۳/۲۹

۲۷ °C  ۱۹ °C
چهارشنبه
۰۳/۳۰

۲۹ °C  ۲۰ °C
پنجشنبه
۰۳/۳۱

۲۹ °C  ۱۹ °C
جمعه
۰۴/۰۱

۳۲ °C  ۲۱ °C
شنبه
۰۴/۰۲

۳۱ °C  ۲۲ °C
یکشنبه
۰۴/۰۳

۳۳ °C  ۲۲ °C
دوشنبه
۰۴/۰۴

۳۳ °C  ۲۳ °C
سه شنبه
۰۴/۰۵

۳۳ °C  ۲۲ °C
چهارشنبه
۰۴/۰۶

۳۳ °C  ۲۳ °C
پنجشنبه
۰۴/۰۷

۳۱ °C  ۲۲ °C

محبوبترین ها

محبوبترین ها